Fyraftensborgermøde i Hornslet

Hornslet Distriktsråd og Syddjurs Kommune afholdt
orsdag 22. april kl. 17:00 borgermøde i Hornslet Hallen.

Møderefereret af Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE

Jeg checkede lige mikrofonen, fik budt velkommen og undskyldte de dårlige forhold vi bød både tilhørere og kommunens chefer, som skulle forklare og informere om, hvad der kommer til at ske i Hornslet. Så jeg fik hurtigt sendt mikrofonen videre til borgmester Ole Bollesen.

Borgmesteren var glad for fremmødet, men fattede sig nu også i korthed og fortalte om byrådets vision om både tidligere og øget borgerinddragelse i beslutningsprocesserne. 

Herefter gennemgik direktør Poul Møller aftenens program samt præsenterede både de tilstedeværende administrative medarbejdere og byrådspolitikere. Han tog sig også tid til at forklare om processen med at lave en kommuneplan med en vision, strategi og langsigtet planlægning.

BOSÆTNING OG INFRASTRUKTUR

Det første og længste indlæg kom fra Henrik Bernberg, afdelingschef for byudvikling, bosætning og infrastruktur. Henrik fortsatte med at forklare den arbejdsproces, som kommunen skal arbejde med i resten af året: ny kommuneplan, sektorpolitik, lokalplaner og næste strategi (politik), så der kan skabes bedre institutionsforhold, sættes grunde til salg, laves stier med meget mere. 

Syddjurs Kommune præsenteres i 4 indsatsområder: ‘det grønne bånd’ med alle letbanebyerne fra Hornslet til Kolind og ‘det blå bånd’ langs Kalø Vig fra Eskerod til Knebel. Det 3 område er købstaden Ebeltoft mens det fjerde og sidste indsatsområde er landsbyerne, som jo er fordelt udover hele kommunen. Byrådet vedtager planstrategien op til sommerferien 2018. I 2019 arbejder man så med selve kommuneplan-forslaget og i 2020 skal kommuneplanen vedtages.

Hornslet har i 2016 og 2017 fået en nettotilflytning på i alt 350 borgere, primært unge børnefamilier, så der nu bor cirka 6.700 borgere her i distriktet. Samtidig er Hornslet og Mørke de eneste steder i kommunen, hvor gennemsnitsalderen falder.

Og bosætningen stopper ikke her. På Stark grunden over for letbane-stationen (hvor siloen stod) bygger djursBO 55 lejligheder. I Vendehøj-området er alle 46 grunde solgt, selvom kommunen havde forventet, at de havde holdt et år mere, men 20 nye grunde i samme område er lige sendt i udbud her op til påske. Desuden arbejder man på en lokalplan for et nyt stort boligområde i umiddelbar forlængelse af det, og som er i høring nu. Der kommer en stor privat udstykning ved rundkørslen overfor REMA1000 med op til 70 klyngehuse/parcelhuse, samt tredie og sidste etape af Nannas Vænge som djursBO går igang med i år. Der er også 20-30 privatbyggede lejligheder i fuld gang mellem Hummel og Degnevænget samt endnu et privat byggeområde ved Møllestedet med indkørsel fra Rodskovvej.

På lidt længere sigt arbejder kommunen med et perspektivområde, der indeholder et stort område på 400-500 boliger i forbindelse med etableringen af en forbindelsesvej mellem Amaliegårdsvej og Hornbjergvej.

Erhvervsmæssigt kom Henrik kun ind på salget af grunden ved siden af Jem & Fix, som kommer til at rumme en dagligvarebutik samt får mulighed for et tankanlæg. Men da det ligger oven på vores drikkevandsressouier vil der komme indsigelser mod tankanlægget.

Efter Henriks indlæg var der en del spørgsmål, der ikke inkluderes her, men som der samles op på i et andet indlæg. Hvad der sker erhvervs-mæssigt med private handler kom Henrik ikke ind på. Vi vil forsøge om orientere om salget af Sydbank, Nordea samt hvad der ellers sker af handler og ejerskifter i byen.

INSTITUTIONER, BØRN & LÆRING

Herefter kom Per Viggo Larsen, Afdelingschef for børn og læring, som har ansvaret for kommunens institutioner. De arbejder med en sektorplan for de næste 4 år, der indeholder visioner, specifikation og krav til 'børn & læring’, samt de fysiske forhold i skoler, institutioner og for dagplejere. Hornslet Skole har cirka 800 elever og er dermed kommunens største skole. Der ansat 25 dagplejere i byen som også har 4 børneinstitutioner: Hanehøj, Bækdalen, Ågården og Mosegården.

På grund af et øget behov får borgerne/forældrene ikke altid deres ønske om pasning opfyldt. De seneste år er der kommet flere ønsker på vuggestuepladser fra især tilflytterne. Derfor udbygges Ågården med en vuggestuefløj med plads til 15 børn her i foråret. Over sommeren oprettes der også pavillionpladser for op til 50 børnehavebørn ved Mosegården. Så hele området er presset på grund af den stigende tilgang af børn med deraf følgende overbelægning og overbelastning af de enkelte institutioner.

Sektorplanen arbejder med en planlægning fra sommeren 2019-2021. Der er afsat 75 mio. kr. til offentlige servicetilbud inklusiv fritidstilbud i Hornslet. 

Der var også flere relevante spørgsmål til Per Viggos indlæg, men de er heller ikke medtaget her, fordi de vil komme med i et samlet indlæg, om de spørgsmål der blev stillet, og de klager der blev rejst.

KULTUR

Næste indlæg var om kultur ved afdelingschef Ole Hansen, der slog fast at især en god børnekultur er vigtigt for en tilflytterby med et højt børnetal. Derfor er det vigtigt at tilbyde en palette af gode kulturtilbud: billedskole, musikskole, kulturskolen omfatter mange tilbud. Det gør biblioteket i Hornslet smukke Hack Kampmann bygning også, og det kom Claus Petterson biblioteksleder i Syddjurs, og fortalte om. I dag skal biblioteket interagere med brugerne, både børn og voksne, ved at række hånden frem til borgeren og sikre relevans i de aktiviteter og arrangementer de holder. Biblioteket holder åbent fra 8-22, hvoraf mange af timerne er bemandet af et superkompetent personale, der ogå yder borgerservice. Biblioteket starter gerne nye aktiviteter og er til rådighed, hvis du har spændende idéer og forslag. Der skal altid være attraktive aktiviteter for børnefamilier og her bliver April-festivalen - verdens største turnerende teaterfestival med 700 forestillinger og 25.000 gratis billetter omtalt. Den afholdes i Syddjurs fra den 17.-22. april med åbning i Hornslet og forestilllinger i Rønde og Ebeltoft samt på alle skolerne. Åbningen foregår i Kom-bi den 15. april og det arrangeres af en arbejdsgruppe på 20-25 borgere, samt helst en stor gruppe på 200 frivillige, der skal arbejde som chauffører, guider og hjælpere på de mange funktioner og forestillinger. De skal få det til at klappe og blive en god oplevelse for alle og især til glæde for alle børnene. Der mangler stadig frivillige, så meld dig som hjælper på aprilfestival@syddjurs.dk

Det blev borgmester Ole Bollesen, der sluttede fyraftensmødet af med et par ord om borgerinddragelse og et sundt ungdomsmiljø.

STORT FREMMØDE

Vi blev taget lidt på sengen, da en mindre folkevandring stimlede sammen i ‘forsamlingshuset’ i hal 2, mens vi forsøgte at fylde op med ekstra stole til de mange borgere, der ønskede at høre mere om, hvad der kommer til at ske i vores by. Vi sluttede først, da vi havde rundet de 160 stole.

Her efterfølgende vil Hornslet Distriktsråd gerne sige tak til alle fremmødte. Det kan til tider være svært at overbevise både administration og politikere om, at der sker en hel del i Hornslet for tiden, som kræver lidt ekstra opmærksomhed samt en lille pose penge. For selv om en hel del går i den rigtig retning, er der godt nok også noget, der halter!

Det hjalp I med at sætte fokus på, og det vil distriktsrådet følge op på.

Du kan hente en pdf af præsentationsforlægget HER!

Forsiden