Hornslet Distriktsråd

Distriktsrådene er bindeleddet mellem lokalområderne og administration og byråd i Syddjurs Kommune. Vi skal sikre, at der altid er mindst én stemme til at fremme udviklingen i lokalområdet.

Vi har til formål at fremme udviklingen inden for bosætning, erhverv, handel og service, kultur og fritid, institutioner og skole, trafik og infrastruktur med mere i lokalområderne Hornslet, Rodskov, Eskerod og Krajbjerg. Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

Bestyrelsen

Vi og de 13 andre distriktsråd i Syddjurs Kommune fungerer som lokalt kontaktråd for både byrådet og administrationen.
Vi arbejder på at borgerne er med til at lave prioriteringer for udviklingen af Hornslet og omegn som fx et lysfyr ved fodgængerovergangen på Rosenholmvej.

 

Hornslet Distriktsrådd kan kontaktes på:
hornsletdistriktsraad@gmail.com

Bestyrelsen:

Lone Højgaard Rasmussen (kasserer)

Henrik Jeppesen

Anja Nielsen

Michael Blach-Qvist

Ida Bruun Uhrenholt

Signe Jakobsen

Maiken Lundquist Laursen

Helene Petersen

Forsiden