Privatisering af gader og veje

Hornslet Distriktsråd indbyder til møde om det, der betegnes som "Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje" i Hornslet
torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00 i ’Forsamlingshuset’ (hal 2) 
i Hornslet Idræts- og Kulturcenter.

GADEPRIVATERISERING ER IKKE LÆNGERE AKTUELT!

Vi afholder et informationsmøde om den kommende privatisering af kommunale gader og veje i Hornslet.

Vi har desværre modtaget afbud fra Arne Gynther, Chef for veje, trafik og ejendomme, men har fundet kvalificeret erstatning fra hans stab. 

Peter Sandell og Esfandyar Askari, ansvarlige for vejistandsættelse i Syddjurs Kommune, vil komme og fortæller om: hvad, hvor, hvordan og hvornår det sker.

Peter Sandell og Esfandyar Askari vil informere om:

• Hvilke gader, veje og områder der berøres 

• Hvilke kriterier og overvejelser der ligger bag

• Hvilken stand gaderne overdrages i

• Hvornår gaderne overdrages

 

Bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål

Du må gerne tilmelde dig på mobil 2859 1434 (sms/tlf.) eller hornsletdistriktsraad@gmail.com

De røde veje på vejkortet over Hornslet, er de veje, som er lagt ud til at skulle nedgraderes.Klik på illustrationen herunder for at få mere information fra Syddjurs Kommune med mulighed for at zoome ind på de enkelte gader.

Du kan se sagsreferat (punkt 78) fra byrådsmøde forår 2014 her:

http://www.syddjurs.dk/indhold/byraadet-26-03-2014

http://www.syddjurs.dk/print/dagsorden_punkt/1003819/print

Forsiden