Fra nærbane til letbane

Letbanemøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00
i Hornslet Idræts- og kulturcenter.

Vi håber, at letbanen kører den 29. marts 2019

Letbanetogene produceres af Staedler

  • Tango hedder modellen, der indsættes mellem Aarhus H og Grenaa

  • 39 meter langt togsæt (3 sammenhængende enheder)

  • Med plads til 266 passagerer

  • Toget har en tophastighed på 100 km/t

  • Banestrækningen til Grenaa på næsten 100 km skal elektrificeres

 

Det bliver Variobahn – en mindre, langsommere model – der skal køre på strækningen fra Aarhus H ad Randersvej over Skejby til Lystrup.

Hornslet Distriktsråd kunne byde velkommen til lidt over 60 tilhørere samt et letbane-panel bestående af: Ole Sørensen, Mobilitetskoordinator for Midttrafik, Kirstine Bille, Byrådsmedlem i Syddjurs Kommune og Repræsentantskabet for Midttrafik samt Mads Nikolajsen, Byrådsmedlem for Norddjurs Kommune og Repræsentantskabet for Midttrafik.

 

Ole Sørensen åbnede med at fortælle lidt om baggrunden for letbane-projektet helt tilbage fra de første ideer i 2000 og opstarten i 2006, samt de fremtidige planer for letbaner i Østjylland, der skal binde Aarhus sammen med Djursland og fremover også til blandt andet Randers og Silkeborg, så de samler op mod 700.000 indbyggere.

 

Ole Sørensen præsenterede de to nye tog-modeller. Han fokuserede dog hurtigt på den hurtige model med flere siddepladser og færre døre, der kommer til at køre på den nuværende nærbanestrækning fra Aarhus Hovedbanegård til Grenaa. Igennem projektets levetid har letbanen øget passagerantallet, hvilket har nødvendiggjort en opgradering for at kunne transportere flere passagerer på strækningen Hornslet - Aarhus H ad den nuværende nærbanestrækning over Risskov. For den er næsten 15 minutter hurtigere, end hvis toget drejer fra i Lystrup og kører ad den nye letbanelinie over Skejby nedad Randersvej til Aarhus H.

 

For at der kan afgå fire tog i timen fra Hornslet til Aarhus – samt den modsatte vej – i myldretiden, er det nødvendigt at lave et ekstra krydsningsspor på Vester Strandallé. Desuden arbejdes der også på at få lavet et ekstra stoppested ved det nye kvarter ud for Psykiatrisk Hospital eller Bellevue i Risskov.

 

Opgraderingen af trafikken mellem Aarhus og Hornslet har bevirket, at man har valgt en elektrisk togløsning på hele letbanestrækningen samt fordoblet togafgangene mellem Hornslet og Grenaa ved at etablere en ekstra krydsningsmulighed i Trustrup, så togene nu kan passere hinanden i både Ryomgaard og Trustrup. Da der i køre-planen er tid til et ekstra stop mellem Hornslet og Ryomgaard, har man længe arbejdet på at etablere et nyt stoppested i Thorsager, hvilket Kirstine Bille kunne oplyse, at der er kommet tilladelse til i dag, så nu mangler man lige at få økonomien på plads, før det er en realitet.

 

Det tager tid at etablere krydsningsspor, nye stationer, opsætte elmaster for hver 50 meter, etablere nyt styrings- og trafiksikkerheds-anlæg samt hastighedsopgradere strækningen mellem Ryomgaard og Grenaa. Derfor er en af omkostningerne, at nærbanen lukkede ned for weekendkørsel her i påsken og fra 29. august lukket helt ned for nærbanen på hele strækningen Aarhus H - Grenaa. Og så har vi endda ikke nævnt det største arbejde – etableringen af den nye letbanestrækning fra Aarhus H langs havnen, op ad Nørrebrogade og Randersvej, forbi Skejby Sygehus, omkring den kommende by Nye og videre ud til Lystrup, hvor der bliver mulighed for at skifte tog på perronen overfor og køre videre mod Hornslet og Grenaa.

 

Den manglende togforbindelse arbejder Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Midttrafik sammen om at mindske ved at etablere erstatningskørsel med flere busafgange og nye buslinier. Til den kommende erstatningsbustrafik var der mange spørgsmål fra salen blandt andet om udfordringen med at komme til og fra Mørke efter kl. 17. For Hornslet vil der blive en hyppigere frekvens på busserne fra linie 100, der vil køre mod Aarhus tre gange i timen, som i myldretiden vil blive opgraderet til seks gange i timen, og der vil komme busskiftemuligheder blandt andet ved det tidligere rådhus og ud for SuperBrugsen. Midttrafik vil lancere en informations-kampagne i august måned med information om erstatningsbusser med mere. Derudover vil der blive muligt at bestille en teletaxa mellem kl. 6 og 24, som man fx kan bruge til at komme fra Hornslet til Mørke om aftenen hvis man bruger periodekort, Midttrafiks kommende app eller betaler kontant.

 

Kirstine Bille glæder sig rigtig meget til at bygge videre på den succes, som nærbanen har fået som kollektiv trafik for både Norddjurs og Syddjurs kommuner. Det vil udover letbanen også ske ved at optimere blandt andet bustrafikken med den nye mobilitetsstrategi, der også arbejdes på, og som blandt andet skal få Syddjurs Kommune til at hænge bedre sammen fra nord til syd.

 

Mads Nikolajsen er glad for det tætte samarbejde kommunerne imellem og ser frem til, at man fra Auning kan køre til Hornslet og fra Fjellerup køre til Ryomgaard for at tage toget til Aarhus. I Norddjurs Kommune har man lavet forsøg med elcykler som en kombination med tog i stedet for en billøsning, og man har i Trustrup valgt at lave opvarmet ventefaciliteter samt toilet.

 

Efter en kort pause gennemgik Kirstine Bille de skitseforslag til stations-ombygning, der har været fremlagt til høring. Siden forslagene blev udarbejdet, er der dog foretaget en del justeringer, og Syddjurs Kommune arbejder stadig med at få forbedret parkerings- og vente-faciliteter, og få letbanen bundet sammen med bustrafikken i kommunen. Der var da også en del spørgsmål, tll det der blev vist frem. Men efter en sidste omgang spørgsmål kunne Distriktsrådet takke panelet for, at de stillede op samt til tilhørerne for fremmødet.

 

Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd

 

Forsiden