Positiv udvikling i Hornslet: godt salg af byggegrunde og mange flere udstykninger på vej

25-04-2018: Syddjurs Kommune Pressemeddelse

Hornslet er i god vækst med 22 solgte kommunale byggegrunde siden januar måned, men har fortsat 9 grunde til salg. Omkring 52 nye byggegrunde er på vej i en ny udstykning, ligesom der også er 75 almene boliger på vej. Samtidig investeres der i en række trafikforbedringer og infrastruktur omkring byen.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

Det er glædeligt, at Hornslet og de andre byer på letbanebåndet er inde i en positiv udvikling. Den bliver formentlig styrket med letbanens komme, og derfor har vi i byrådet fokuseret på at investere i Hornslet med rettidig omhu. Vi udbød 24 nye grunde i marts, og vi er i fuld gang med en lokalplan for Vendehøj området med plads til yderligere 52 grunde. Samtidig har vi investeret i ca. 30 hektar jord vest for byen, så vi er klar til at modtage yderligere bosætning på den lange bane. Byens infrastruktur skal også følge med, og derfor investerer vi både i byens vejanlæg, stationen og de kommunale institutioner de kommende år. Hornslet er et vækstlokomotiv for den del af vores kommune, og fra byrådets side er vi klar med de investeringer som skal til for at understøtte udviklingen.

Skærmbillede_2018-09-12_kl._11.05.25_kop

Det er svært for internet korttjenesterne at følge med udviklingen i Hornslet.
Her mangler både Nannas Vænge og hele Vendehøj.

Hornslet har med sin placering på letbanebåndet og sin tætte placering til Aarhus en særlig vækstmulighed for bosætning. Syddjurs Kommune har derfor udstykket en lang række grunde i byen og flere er på vej.

Siden januar måned har kommunen solgt 22 kommunale byggegrunde, men har fortsat 9 grunde til salg. Flere nye byggegrunde er på vej, og der er netop ved at blive udarbejdet en lokalplan for et område ved Vendehøj med plads til 52 nye byggegrunde og en storparcel med plads til tæt-lavt byggeri. De forventes udstykket i 2018/2019. Kommunen har også opkøbt et stort område vest for byen på ca. 30 hektar som søges udlagt til bosætning i den kommende kommuneplan.

 

Samtidig med de nye udstykninger har kommunen også investeret i en lang række infrastruktur projekter i byen. Her kan som de vigtigste nævnes en modernisering af stationen, cykelsti mod Løgten, signalanlæg på Rosenholmvej, og en række andre tiltag er på vej.

 

For at sikre tilpasningen af byens skoler, daginstitutioner og kultur- og fritidstilbud til den øgede vækst i byen er der afsat 75 mio. kr. over 4 år i budget 2018 til udviklingen i Hornslet. Ud over det har byrådet valgt at fremskynde etableringen af 15 vuggestuepladser ved Ågården og 50 ekstra børnehavepladser ved Mosegården.
 

Samtidig med de kommunale udstykninger har byrådet også investeret i almene boliger i Hornslet. Der er givet tilsagn om 20 familieboliger på Nannas Vænge og derudover har byrådet givet tilsagn til etablering af 55 almene boliger ved stationen på den tidligere Stark-grund, der er købt af kommunen.

Trafikinvesteringer i Hornslet

Den grundlæggende infrastruktur til en stor kommende udstykning er ved at blive anlagt ved tilblivelsen af Ågårdsvejs forlængelse mellem Amaliegårdsvej og Hornbjergvej. 

 

Stationen til letbanen er blevet moderniseret, og der er et igangværende fornyelsesprojekt i gang omkring stationen. Blandt andet vil Tingvej få ny asfalt. Derudover kommer der til at ske aktiviteter i parken bag Alpedalen. Sammen med Letbanen kommer der indledningsvist tre afgange i timen til Aarhus. 

 

Der er anlagt cykelsti mod Løgten, og dermed til Aarhus, fra Hornslet. Der kommer en cykelsti mellem Hornslet og Rosenholm Slot, som en forløber for en sti hele vejen til Mørke.  

 

Der er trafiksaneret på den trafikerede vej gennem byen, og der arbejdes med at etablere en niveaufri-skæring af Løgtenvej i forbindelse med byggemodningerne i ”Frihedskæmperkvarteret/Vendehøj-området”. 

 

Vejen mellem Ågårdsvej og Hornbjergvej skal medvirke til at aflaste Tingvej og Tendrup Hovvej. Hastigheden er nedsat, og der er etableret signalanlæg på Rosenholmvej for at sikre en mere sikker og tryg forbindelse mellem Hornslet Skole og Hornslet Hallerne. 

Ensretningerne ved Hornslet Skole har løst de udfordringer, der har været med trafikalt kaos om morgenen ved skolen. 

 

Snart bliver mini-rundkørslen ved Birkevej/Tingvej omdannet til en ”port-overkørsel” således, at flere af de gennemkørende trafikanter på den centrale del af Tingvej ledes ad Birkevej. Dette skal medvirke til en mere levende handelsgade på Tingvej. 

 

Efter en dialog med Aarhus Kommune er der en løsning på vej for de trafikale problemer ved krydset mellem Kirkeholtvej og Løgtenvej, når pendlere fra Hornslet skal mod Aarhus. Aarhus Kommune meddeler at planlægningen af en vejudbygning omkring krydset er planlagt til 2018 og gennemførelse af byggeprojektet i 2019.

Forsiden